ประกาศผลการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (MASCOT) ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

8 ก.ย. 2564      121 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (MASCOT) ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด จำนวน ๒๔ ชิ้นงาน บัดนี้คณะกรรมการได้ตัดสินการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ชนะเลิศและผู้ได้รับรางวัลชมเชย ดังนี้ ๑. นายนพดล อนันต์ถาวร รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ๒. นายรุ่งโรจน์ แสงพันธ์ รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ๓. นางสาววราภรณ์ มามี รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน