ท่องเที่ยวและกีฬาแม่ฮ่องสอน โครงการอบรมพัฒนาผู้ให้บริการที่พักแบบโฮมเสตย์ ประจำปี2556
ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletข้อมูลที่พักและร้านอาหาร
bulletหมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
bulletสถิตินักท่องเที่ยว
dot
ปฏิทินกิจกรรม
dot
bulletปฏิทินการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
bulletปฏิทินการท่องเที่ยวอำเภอปาย
bulletปฏิทินกีฬาและนันทนาการ
dot
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
bulletททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
dot
bulletจังหวัดแม่ฮ่องสอน
bulletสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
bulletสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
bulletอบจ.แม่ฮ่องสอน
bulletเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ข่าวonline
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletNBT
bulletThaiPBS
โครงการอบรมพัฒนาผู้ให้บริการที่พักแบบโฮมเสตย์ ประจำปี2556
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เช้าวันนี้(16 ก.ค.56)นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่โรงแรมเม้าเท่นอินน์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 30 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กับชุมชน จัดทำที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ที่ได้ มาตรฐาน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ พร้อมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการโฮมสเตย์ให้มีมาตรฐานการบริการ สามารถนำเสนอเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และส่งเสริมให้การพัฒนาโฮมสเตย์เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนต่อไป
ในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ค.56)คณะผู้เข้ารับการอบรม เดินทางไปศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านแม่ละนา อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นชุมชนโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยวอีกด้วย/ 

  ข่าวโดย : เอกณรินทร์ ใจมะโน
  หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดให้สำพาษสื่อท้องถิ่น เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และการจัดอบรมพัฒนนาผู้ประกอบการที่พักแบบโฮมสเตย์
ศึกษาดูงานหมู่บ้านโฮมเสตย์ อบรมโครงการพัฒนาผู้ให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
การประประชุใเตรียมการโครงการล้านนาแอดเวนเจอร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญประชุมดำเนินงานโครงการล้านนาเอ็ดเวนเจอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30น. ณ โรงแรมอิมพิเรียลธารา แม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556
ขอเชิญชวยร่วมงานเทศกาลปอยส่างลอง "ที่นี่แม่ฮ่องสอนรอคุณ"
ปายรักสุดขอบฟ้าาาา ปี 5 แล้วพบกันนะครับ 13-15 กพ 56 นี้ ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการ "แม่ฮ่องสอน ณ ขณะแห่งความทรงจำของผู้มาเยือน"(10-28 ก.พ.56)และโครงการ "รวบรวมภาพถ่ายโบราณพร้อมเรื่องเล่าจากอดีต"(1-28 ก.พ.56)
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดแฟชั่นโชว์การกุศลในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2556 article
ขอความกรุณานักท่องเที่ยวร่วมใจลดไฟป่า
งานฤดูหนาวและงานรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2556 article
ประชาสัมพันธ์ งานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2556
16 ชุมชนต้นแบบ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
105/6 ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1146 โทรสาร 0-5361-3022 อีเมล์ :maehongson@mots.go.th