ท่องเที่ยวและกีฬาแม่ฮ่องสอน สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย
ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletข้อมูลที่พักและร้านอาหาร
bulletหมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
bulletสถิตินักท่องเที่ยว
dot
ปฏิทินกิจกรรม
dot
bulletปฏิทินการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
bulletปฏิทินการท่องเที่ยวอำเภอปาย
bulletปฏิทินกีฬาและนันทนาการ
dot
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
bulletททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
dot
bulletจังหวัดแม่ฮ่องสอน
bulletสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
bulletสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
bulletอบจ.แม่ฮ่องสอน
bulletเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ข่าวonline
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletNBT
bulletThaiPBS
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย

อำเภอแม่สะเรียง
    วัดกิตติวงศ์ ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลแม่สะเรียง ถนนวัยศึกษา เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระครูกิตตินำมาจากวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ บานประตูและหน้าต่างของโบสถ์สลักเป็นลวดลายปูนปั้นสวยงาม และยังมีพระคัมภีร์โบราณค้นพบในถ้ำผาแดงริมฝั่งแม่น้ำสาละวินเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๑ จารึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของล้านนากับพม่า
    วัดจองสูง หรือ วัดอุทยารมณ์ ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแม่สะเรียง เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อ พ. ศ. ๒๓๘๑ เดิมเป็นสำนักสงฆ์มีเจ้าอาวาสเป็นไทยใหญ่เมื่อปี พ. ศ. ๒๔๓๑ ถูกไฟไหม้ และได้บูรณะขึ้นใหม่เป็นวัดจองสูงตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๔๓๙ ภายในวัดมีเจดีย์ทรงมอญเก่าแก่อายุกว่า ๑๐๐ ปี อยู่ ๓ องค์ เจดีย์องค์ด้านตะวันตกสร้างเมื่อต้นรัชกาลที่ ๖ เจดีย์องค์กลางสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏ เชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุ ส่วนเจดีย์องค์ด้านตะวันออกเป็นเจดีย์ ๗ ยอด
    วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ใกล้กับวัดจองสูง มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะพระอุโบสถและศาลาการเปรียญ มีลวดลายฉลุแบบไทยใหญ่ และยังมีภาพพุทธประวัติที่สวยงามตามแบบศิลปพม่า
    วัดแสนทอง ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแม่สะเรียง มีสิ่งที่สำคัญคือพระแสนทองพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ อันเป็นศิลปะสมัยเชียงแสนที่เก่าแก่และงดงามมากองค์หนึ่ง และที่วัดแสนทองนี้ยังประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ชาวบ้านเรียกว่า “ พระเพชร” หรือ “ พระสิงห์หนึ่ง” อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองแต่อดีต ผู้สนใจสามารถติดต่อกับพระภิกษุภายในวัดเพื่อขอชมได้
    วัดพระธาตุจอมทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สะเรียง ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง ๑ กิโลเมตร ตามเส้นทางสายแม่สะเรียง- สบเมย แยกทางซ้ายมือบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วัดนี้มีจุดเด่นที่พระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาและบนลานพระพุทธรูปนี้สามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สะเรียง โดยเฉพาะบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตก 
    วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่ที่บ้านจอมแจ้ง ทางเข้าเมืองแม่สะเรียง โดยใช้ถนนทางแยกซึ่งอยู่ติดกับถนนไปวัดพระธาตุจอมทอง ภายในวัดมีศิลปกรรมแบบล้านนา และมีพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหน้าวัดมีคิวรถสองแถวไปสบเมย 


    วัดพระธาตุจอมมอญ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกาศ มีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานบนเขาในเจดีย์ทรงระฆังคว่ำซ้อนกันแบบล้านนาเก่าแก่และพระพุทธรูปประจำซุ้ม ๔ ทิศ ฐานเป็นรูป ๘ เหลี่ยม ทางวัดจัดงานฉลองในเดือนกรกฎาคมของทุกปี การขึ้นไปนมัสการพระธาตุ สามารถเดินขึ้นบันไดหรือใช้รถยนต์ไปตามถนนด้านหลัง บริเวณด้านล่างของวัด มีศาลาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ( เจ้าแม่กวนอิมพันมือ) การเดินทาง ใช้ถนนเลียบคลองชลประทาน ข้ามสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายไปประมาณ ๓ กิโลเมตร 
    วัดพระธาตุจอมกิตติ หมู่ ๑ ตำบลแม่ยม มีพระบรมสารีริกธาตุเก่าแก่ประดิษฐานบนยอดเขาในเจดีย์องค์สีขาว ยอดสีทอง ลักษณะคล้ายสถูปศิลปะล้านนา มีงานฉลองในวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนมิถุนายน ของทุกปี 
    ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ ห่างจากอำเภอแม่สะเรียงประมาณ ๑๖ กิโลเมตร อยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๘๔ เขตตำบลแม่เหาะ เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ริมทางในช่วงนี้มีภูมิประเทศที่งดงามของภูเขาและทุ่งดอกบัวตองอันตระการตาซึ่งบานสะพรั่งในเดือนตุลาคม- ธันวาคม 
    น้ำตกแม่สวรรค์น้อย อยู่ในวนอุทยานแม่สวรรค์น้อย ดอยแม่เหาะ เป็นน้ำตกที่สวยงาม แวดล้อมด้วยป่าค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้ำได้ การเดินทาง ตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ( แม่สะเรียง- ฮอด) ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง ๑๘ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางลูกรังอีก ๓ กิโลเมตร ฤดูฝนทางไม่ดี 
    อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ดินป่าแม่ยวมฝั่งขวาและป่าสาละวิน ในท้องที่ตำบลเสาหิน ตำบลบ้านกาศ ตำบลแม่คง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง และตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย มีพื้นที่ประมาณ ๔๕๐, ๙๕๐ ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
การเดินทาง จากอำเภอแม่สะเรียงใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๔ ไปประมาณ ๔ กิโลเมตร แล้วแยกขวาไปอีก ๔ กิโลเมตรก็จะถึงที่ทำการอุทยาน ฯ นอกเหนือจากทัศนียภาพที่งดงามของริมฝั่งน้ำภายในพื้นที่อุทยานแล้ว ยังมีทรัพยากรที่สำคัญและมีค่า อันได้แก่ พันธุ์ไม้ป่า เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง ซึ่งมีอยู่มากมายในบริเวณนี้ และสัตว์ป่านานาชนิด เป็นต้น
อุทยานฯ มีบริการบ้านพัก หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะตั้งเต็นท์พักแรม จะต้องนำเต็นท์มาเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองที่พัก ได้ที่สำนักอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐
www.dnp.go.th หรือส่งจดหมายจองที่พักล่วงหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตู้ ปณ. ๘ ปทจ. แม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐ โทร. ๐ ๑๓๖๖ ๗๓๕๖
สถานที่ล่องเรือในเขตอุทยานฯ
บ้านแม่สามแลบ อยู่ห่างจากอำเภอแม่สะเรียงประมาณ ๔๖ กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางออกจากแม่สะเรียงทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๗.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น. บ้านแม่สามแลบเป็นหมู่บ้านริมน้ำมีชาวพม่า ไทย และแขกอินเดียผิวดำ ( กะลา) อาศัยอยู่ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของลำน้ำสาละวินและฝั่งพม่าได้ ในอดีตบริเวณนี้เป็นจุดการค้าผ่านแดนที่คึกคักแต่ปัจจุบันซบเซาลงไปเนื่องจากปัญหาชายแดน นักท่องเที่ยวควรติดต่อสอบถามเรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและแจ้งขอเข้าใช้พื้นที่จากที่ทำการอุทยานฯ การล่องเรือตามลำน้ำสาละวินสามารถขึ้นเรือที่หน้าสถานีอนามัยบ้านแม่สามแลบ จุดที่จะล่องเรือคือสบเมย เป็นบริเวณที่แม่น้ำเมยมาบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน ซึ่งจะล่องตามลำน้ำลงไปทางใต้ใช้เวลาในการเดินทางไป - กลับประมาณ ๑ ชั่วโมง ค่าเช่าเรือหางยาวประมาณ ๑, ๐๐๐ บาท ที่บ้านแม่สามแลบมีบ้านพักให้บริการติดต่อได้ที่ทำการอุทยานฯ
บ้านท่าตาฝั่ง ใช้เวลาล่องเรือประมาณ ๓๐ นาที ราคาค่าเช่าเรือประมาณ ๗๕๐ บาท จากบ้านแม่สามแลบไปทางทิศเหนือผ่านบ้านซิมูท่า บ้านแม่ปอ บ้านตาฝั่งมีทัศนียภาพและหาดทรายที่สวยงามยาวหประมาณสองร้อยเมตร และมีบ้านพักให้บริการด้วยนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้ที่อุทยานฯ

 อำเภอสบเมย
     แม่น้ำเงา บ้านแม่เงา ตำบลแม่สวด เหมาะสำหรับการนั่งเรือหางยาวเพื่อไปหมู่บ้านต่าง ๆได้ สภาพสองฝั่งยังคงเป็นธรรมชาติที่มีสภาพดี โดยเริ่มจากท่าเรือริมฝั่งน้ำเชิงสะพานข้ามแม่น้ำเงาถึงบ้านสบโขง
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

หมู่บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง) article
POWER OF 10 MAEHONGSON, THAILAND article
ประกาศนียบัตร 1,864 โค้ง article
ถ้ำแก้วโกมล
ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ article
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอแม่ลาน้อย
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอขุนยวม
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอปางมะผ้า
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอปาย
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมือง articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
105/6 ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1146 โทรสาร 0-5361-3022 อีเมล์ :maehongson@mots.go.th