ท่องเที่ยวและกีฬาแม่ฮ่องสอน ปฏิทินกีฬาและนันทนาการ
ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletข้อมูลที่พักและร้านอาหาร
bulletหมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
bulletสถิตินักท่องเที่ยว
dot
ปฏิทินกิจกรรม
dot
bulletปฏิทินการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
bulletปฏิทินการท่องเที่ยวอำเภอปาย
bulletปฏิทินกีฬาและนันทนาการ
dot
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
bulletททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
dot
bulletจังหวัดแม่ฮ่องสอน
bulletสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
bulletสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
bulletอบจ.แม่ฮ่องสอน
bulletเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ข่าวonline
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletNBT
bulletThaiPBS
ปฏิทินกีฬาและนันทนาการ

ปฏิทินกีฬาและนันทนาการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ที่ โครงการ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ
1

ส่งเสริมพลศึกษากีฬา
นันทนาการ และสุขภาพ

ตลอดปี

7 อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สทก.
จ.มส.
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา แห่งประเทศไทย
คัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 5 
ภาคเหนือตอนบน

 

 

20-26 พฤศจิกายน

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน สทก.
จ.มส.
3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนชาวไทยภูเขา

 

 

6-10 พฤษภาคม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน สทก.
จ.มส.
4 โครงการพัฒนากีฬาและนันทนาการมวลชน

 

 

ตลอดปี

จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ 7 อำเภอ สทก.
จ.มส.
 5 โครงการอบรมผู้นำนันทนาการ มิถุนายน จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ 7 อำเภอ สทก.
จ.มส.
 6 โครงการส่งเสริมและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

 

 

ตลอดปี

7 อำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สทก.
จ.มส.
 7 โครงการไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่น แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน สนามกีฬากลางเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอน
สทก.
จ.มส.
 8 โครงการส่งเสริมกีฬาและออกกำลังการผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

n/a

จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ 7 อำเภอ สทก.
จ.มส.
 9 โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ตลอดปี จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ 7 อำเภอ สทก.
จ.มส.
 10 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาอำเภอ

 

 

n/a

อำเภอขุนยวม อำเภอปาย สทก.
จ.มส.
 11 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน แห่งประเทศไทย

 

 

มกราคม - กุมภาพันธ์

สนามกีฬากลางเทศบาลเมือง
สนามกีฬาโรงเรียนห้องสอนและสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สทก.
จ.มส.
 12 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล มิถุนายน จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ 7 อำเภอ สทก.
จ.มส.
 13 โครงการฝึกสอนกีฬาภาคฤดูร้อน "ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก" เมษายน - พฤษภาคม 7 อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สทก.
จ.มส.
 14 โครงการค่ายนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมษายน - มิถุนายน ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน สทก.
จ.มส.
 15 โครงการจัดและดำเนินแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค เมษายน - กรกฎาคม สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและเขตรับผิดชอบของ สพท.เขต 1 และเขต 2 สทก.
จ.มส.
 16 โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" พฤษภาคม 7 อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สทก.
จ.มส.
 17 โครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอ...คัพ" พฤษภาคม - กรกฎาคม 7 อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สทก.
จ.มส.
 18 โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ มิถุนายน จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ 7 อำเภอ สทก.
จ.มส.
 19  โครงการรวมพลคนรักแอโรบิค  12 สิงหาคม  ลานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สทก.
จ.มส.
       
       
       
         

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
105/6 ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1146 โทรสาร 0-5361-3022 อีเมล์ :maehongson@mots.go.th